Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. april - 30. juni 2021. Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA

Oslo, 15. juli 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner