Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort kvartalsoppdatering for perioden 1. oktober - 31. desember 2021.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA

Oslo, 10. februar 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12