Orkla ASA: Jotun resultater for 2018

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2018 presenteres. 

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker