Orkla ASA: Jotun resultater for 2020

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6%, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2020 presenteres.  

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen. 

 
Orkla ASA 

Oslo, 18. februar 2021 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker