Orkla ASA: Jotun resultater for 2021

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6%, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2021 presenteres.

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.

   

Orkla ASA

Oslo, 15. februar 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker