Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 30. april 2017.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 30. mai 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12