Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar – 31. august 2020.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

 

Orkla ASA

Oslo, 24. september 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12