Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 30. april 2021.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

 

Orkla ASA

Oslo, 27. mai 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12