Orkla ASA: Kapitalmarkedsdag - Styrker Orkla for fremtidig vekst

Report this content

Orkla arrangerer kapitalmarkedsdag i London i dag der konsernet offentliggjør nye finansielle hovedmål. Strategien om å være et ledende merkevareselskap ligger fast.

Styret vil foreslå en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje.

Orkla målsetter langsiktig organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten. For perioden frem til 2021 målsetter Orkla en vekst i underliggende EBIT-margin på minimum 1,5 %-poeng justert for oppkjøp og valuta.

Strategisk riktige oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapingsmodell. Samtidig vil konsernet i større grad enn før redusere kompleksitet gjennom en mer aktiv porteføljestyring.

Konsernet har ambisjoner om en markant forbedring i arbeidskapital og målsetter en reduksjon på 3 %-poeng i netto arbeidskapital / netto salgsverdi for perioden frem til 2021.

- Orkla har gått fra å være et konglomerat til å bli et ledende merkevareselskap. Vi fortsetter å forbedre konsernets lønnsomhet gjennom effektivisering langs hele vår verdikjede. Orkla skal styrke sine ledende lokale merkevarer, samtidig som kompleksiteten i porteføljen reduseres. Vi legger grunnlaget for økt fremtidig vekst ved å styrke oss i kanaler, kategorier og geografier med høyere vekst. Gjennom sterke innovasjoner skal vi fortsette å være forbrukernes førstevalg, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.

Presentasjonene fra dagens arrangement er vedlagt, og webcast kan følges fra www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 31. oktober 2018
                          

Ref.:

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Tlf.: +47 482 59 618
E-post: thomas.ljungqvist@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12