Orkla ASA: Korrigering: Jotun tertialrapport

Report this content

Pressemeldingen til Jotuns tertialrapport, publisert i går 30. september 2021, 21:00 CET, inneholdt en feil vedrørende endring i driftsinntekter.

Vennligst finn vedlagt korrigert pressemelding.

Det er ingen endringer i den finansielle rapporten, også vedlagt.
 

Orkla ASA

Oslo, 1. oktober 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12