Orkla ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Nærstående selskap til Orklas styreleder Stein Erik Hagen, Canica AS, har den 20. mai 2021 kjøpt 5.800.000 aksjer i Orkla ASA fra Stein Erik Hagen AS, et annet nærstående selskap til Stein Erik Hagen. Transaksjonen er gjort til kurs NOK 84,30 per aksje, hvilket tilsvarer dagens sluttkurs på Oslo Børs.

Stein Erik Hagen med nærståendes samlede beholdning av Orkla-aksjer på 250.386.000 aksjer, hvilket utgjør 25,003% av aksjekapitalen i selskapet, forblir uendret etter transaksjonen.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

 

Orkla ASA Oslo, 20. mai 2021

Ref.:

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: 950 75 114

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12