Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Report this content

Orkla innløste 9. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 215.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsidere Ann-Beth Freuchen, Konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks, Christer Grönberg, HR-direktør Orkla ASA, og Fridthjof Røer, revisjonssjef.

Freuchen utøvde 40.000 opsjoner til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje og solgte disse til kurs 80,50 kroner pr. aksje. Freuchen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 7.776, og hun har ingen gjenværende opsjoner.

Grönberg utøvde 40.000 opsjoner til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje og solgte disse til kurs 80,50 kroner pr. aksje. Grönberg og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 6.401, og han har ingen gjenværende opsjoner.

Røer utøvde 30.000 opsjoner til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje og solgte disse til kurs 80,50 kroner pr. aksje. Røer og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 24.244, og han har ingen gjenværende opsjoner.

Etter disse transaksjonene er det ingen gjenværende utstedte opsjoner fra Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere. Orkla eier 1.758.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 9. mai 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner