Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 24. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 172.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.140.000. Orkla eier 358.135 egne aksjer. Antall egne aksjer er korrigert for aksjer knyttet til programmet for aksjer til ansatte som ved en feil ikke var fratrukket i meldinger i 2016.

Orkla ASA
Oslo, 25. februar 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner