Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 11. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.647.000. Orkla eier 1.806.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 12. februar 2016

                        

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner