Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 11. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.647.000. Orkla eier 1.806.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 12. februar 2016

                        

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner