Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 24. august, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 60.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.147.000. Orkla eier 2.306.903 egne aksjer. 

Orkla ASA
Oslo, 25. august 2015

                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner