Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 9. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 130.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 60.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 40.000 opsjoner ble innløst til 45,03 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 6.368.000. Orkla eier 1.107.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,

Oslo, 10. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner