Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider

Report this content

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch har i dag den 20. juli 2021 kjøpt 5.000 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 81,93 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA
Oslo, 20. juli 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner