Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider

Report this content

Harald Ullevoldsæter, konserndirektør for finans og IT, har i dag den 24. februar 2022 kjøpt 6.000 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 82,40 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA
Oslo, 24. februar 2022


Ref.:

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.