Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider

Report this content

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch har i dag den 3. mars 2022 kjøpt 6.500 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 78,55 kroner per aksje.

Semlitsch med personlig nærstående eier etter denne transaksjonen 91. 671 aksjer i Orkla ASA.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA
Oslo, 3. mars 2022


Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.