Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Ingrid Jonasson Blank, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.750 aksjer til kurs 67,00 kroner per aksje. Jonasson Blank med nærstående eier etter denne transaksjonen 9.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 12. Februar 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner