Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Nian AS, nærstående selskap til styremedlem Nils Selte, har den 11. februar 2021 kjøpt 20.000 aksjer på Oslo børs i Orkla ASA til kurs 80,77 kroner per aksje. Selte med nærstående eier etter denne transaksjonen 47.000 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner