Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Konserndirektør, Orkla Care, Hege Holter Brekke, har i dag den 15. februar 2021 kjøpt 2.000 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 80,50 kroner per aksje. Brekke med nærstående eier etter denne transaksjonen 6.721 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 15. februar 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner