Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Orklas konsernsjef, Jaan Ivar Semlitsch, har i dag den 17. februar 2021 kjøpt 6.500 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 79,60 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter denne transaksjonen 59.327 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 17. februar 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner