Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Styremedlem, Liselott Kilaas, har i dag den 22. februar 2021 kjøpt 2.500 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 79,09 kroner per aksje. Liselott Kilaas med nærstående eier etter denne transaksjonen 12.500 aksjer i Orkla.

Ansattvalgt styremedlem, Roger Vangen, har i dag den 22. februar 2021 kjøpt 275 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 79,00 kroner per aksje. Roger Vangen med nærstående eier etter denne transaksjonen 9.514 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 22. februar 2021

 

Ref.:

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner