Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Det vises til børsmelding av 31. mai 2021 med vedlegg om Aksjer til Ansatte 2021.

Vedlagt er rapporteringsskjemaer for meldepliktig handel for ansattvalgte styremedlemmer, Terje Utstrand og Roger Vangen.

Orkla ASA
Oslo, 31. mai 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker