Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Nian AS, nærstående selskap til styremedlem Nils Selte, har den 3. juni 2021 kjøpt 60.000 aksjer på Oslo børs i Orkla ASA til kurs 86,0814 kroner per aksje. For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA
Oslo, 3. juni 2021

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.