Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Styremedlem, Anna Mossberg, har i dag den 19. juli 2021 kjøpt 2.241 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 81,76 kroner per aksje.

Ansattvalgt styremedlem, Terje Utstrand, har i dag den 19. juli 2021 kjøpt 600 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 81,74 kroner per aksje.

 

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

   

Orkla ASA
Oslo, 19. juli 2021

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner