Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Konserndirektør, Orkla Food Ingredients, Johan Clarin har i dag den 3. mars 2022 kjøpt 6,000 aksjer på Oslo Børs i Orkla ASA til kurs 79,72 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA
Oslo, 3. mars 2022


Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.