Orkla ASA: Meldepliktig handel og flagging - Stein Erik Hagen

Report this content

Nærstående selskap til Orklas styreleder Stein Erik Hagen, Canica AS, har den 11. februar 2021 kjøpt 286.000 aksjer i Orkla ASA over Oslo Børs. Ny beholdning for Stein Erik Hagen med nærstående etter denne transaksjonen er 250.386.000 aksjer, hvilket utgjør ca. 25,003% av aksjekapitalen i selskapet, og Hagen med nærstående krysser følgelig flaggegrensen på 25%. Transaksjonen er gjort til kurs NOK 80,7663.

 

Orkla ASA Oslo, 11. februar 2021

Ref.: Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner