Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 4. august, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.188.000. Orkla eier 1.273.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 5. august 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner