Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste i går, 21. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 230.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

130.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje og 100.000 opsjoner ble innløst til 41,38 kroner pr. aksje.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 16.152.000. Orkla eier 6.936.233 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 22. mai 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner