Orkla ASA: Mer mat og vaskemidler i hjemmene ga Orklavekst

Report this content

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 12 % til 1.143 mill. kroner i 1. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 13 % til 11.507 mill. kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 18 %. Rapportert omsetningsvekst for merkevarevirksomheten var 14,7 %, hvorav organisk vekst utgjorde 5,4 %.

- Mot slutten av årets første kvartal gikk Orkla og resten av samfunnet inn i en svært spesiell tid som ser ut til å fortsette fremover. Myndighetene har innført strenge restriksjoner i alle våre markeder med mål om å begrense spredningen av koronaviruset. Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige i denne tiden. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Koronakrisen har konsekvenser for hele Orklas verdikjede og alle forretningsområdene. I de tre siste ukene i mars opplevde Orkla Foods og Orkla Care en betydelig økning i etterspørsel etter matvarer og produkter til rengjøring og personlig pleie. Mye av økningen skyldtes hamstring og endret forbruksmønster. Forretningsområdene Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments opplevde redusert etterspørsel.

- Omsetningen til selskaper som er negativt påvirket av koronaepidemien utgjør omtrent en fjerdedel av merkevareområdets omsetning. Koronakrisen som nå utfolder seg skaper en ekstraordinær usikkerhet i en ekstraordinær tid, sier Jaan Ivar Semlitsch.

Hydro Power hadde i 1. kvartal et driftsresultat på 39 mill. kroner mot 73 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldtes et betydelig kraftoverskudd i det norske markedet og vesentlig lavere kraftpriser. 

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 29 % til 213 mill. kroner i 1. kvartal. Jotuns driftsresultat økte med 36 %. Det var god vekst i salget av Marine Coatings, drevet av høy aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for skip. Salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings var moderat.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde -165 mill. kroner i 1. kvartal. De største postene var relatert til kostnader knyttet til omorganisering på hovedkontoret, restruktureringskostnader i Orkla Foods og Orkla Consumer Investments, samt nedskrivning av IT-systemer.

Orkla har gjennomført flere kjøp og salg i kvartalet. Gjennom sitt heleide datterselskap Idun Industri AS har Orkla Food Ingredients signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i Win Equipment, en ledende leverandør av softis-maskiner i Nederland. Orkla Foods Norge har solgt merkevaren SaritaS til det nyopprettede selskapet Indian Gourmet AS.

I april signerte og gjennomførte Orkla Wound Care en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr, og med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.

Orklas resultat før skatt økte med 16 % til 1.152 mill. kroner i 1. kvartal. Resultat pr. aksje (justert) økte med 24 % og endte på 1,05 i kvartalet.

Orkla ASA

Oslo, 5. mai 2020

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 
  
Direktør Investor Relations 
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. 

En forhåndsinnspilt presentasjon av første kvartal er tilgjengelig fra følgende link: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/hNtloygYxEKeC8Qd7t2C.

En live Q&A-seanse med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter avholdes kl. 08.00 i dag. Seansen kan følges via webcast på: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/zgtnwohiNaT9HnQpjPHh) eller på telefon: +47 21 56 33 18 (passord: Orkla Q1). Det er anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten eller muntlig pr. telefon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12