Orkla ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Styret har i møte 11. mars 2020 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2019.

Utbyttebeløp: 2,60 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 16. april 2020
Ex-dato: 17. april 2020
Record date (eierregisterdato): 20. april 2020
Betalingsdato: 27. april 2020
Vedtaksdato: 16. april 2020

Orkla ASA
Oslo, 11. mars 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner