Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Report this content

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 12. april 2018, i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 22. mars 2018.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2017 med kroner 2,60 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 25. april 2018 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 12. april 2018

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker