Orkla ASA: Orkla iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Report this content

Orkla ASA ("Orkla") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 10 millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 12. april 2018. Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 23. juni 2018. Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes til Orklas Aksjer til Ansatte-program som godkjent av generalforsamlingen 12. april 2018 samt til amortiseringsformål.

Orkla ASA
Oslo, 30. april 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner