Orkla ASA: Orkla iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Report this content

Orkla ASA ("Orkla") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil fem millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 16. april 2020. Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 29. mars 2021.

Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å erverve aksjer som vil benyttes til Orklas insentivprogrammer til ansatte samt å dele ut overskuddskapital til aksjonærer, i tråd med Orklas mål om å sikre en langsiktig og bærekraftig verdiutvikling for sine aksjonærer.

 

Orkla ASA

Oslo, 22. februar 2021

 

SVP Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner