Orkla ASA: Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Report this content

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.

Styret har i møte den 13. mars 2019 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:

1) Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2018. Se separat melding om nøkkelinformasjon ved kontantutbytte.

2) Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA treffer beslutning om å nedsette aksjekapitalen med kr 21.875.000 fra kr 1.273.663.712,50 til kr 1.251.788.712,50 ved å innløse (amortisere) 17.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.018.930.970 til 1.001.430.970. Nedsettingsbeløpet vil brukes til sletting av egne aksjer.

Orklas årsrapport for 2018 vil bli offentliggjort den 18. mars 2019.

Orkla ASA
Oslo, 13. mars 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Kommunikasjonssjef IR & finansiell kommunikasjon
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner