Orkla ASA: Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Report this content

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt digitalt torsdag den 15. april 2021 kl. 12.30.

Styret har i møte den 15. mars 2021 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:

Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,75 kroner pr. aksje for 2020. Se separat melding om nøkkelinformasjon ved kontantutbytte.

Orklas årsrapport for 2020 vil bli offentliggjort den 19. mars 2021.

 

Orkla ASA

Oslo, 15. mars 2021

 

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 92 84 58 28

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner