Orkla ASA: Utvidelse av sertifikatlån (ISIN NO0010848237)

Report this content

Orkla ASA har utvidet ovennevnte sertifikat med NOK 300.000.000,-. Nytt utestående beløp er NOK 600.000.000,-.

Innbetalingsdato:        25. mars 2019
Forfall:                        23. april 2019
Kupong                       1,28 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 21. mars 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner