Orkla ASA: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Orkla ASA

Report this content

Valgkomiteen i Orkla ASA har avgitt sin innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem, valg av styreleder og nestleder, valg av medlem til valgkomiteen samt fastsettelse av honorarer.

Se innstillingen vedlagt. 

Orkla ASA
Oslo, 18. mars 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12