Orkla ASA 1. kvartal 2017: Fortsatt vekst

Report this content

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte i 1. kvartal 2017 med 10 %, til 900 mill. kroner. Omsetningen økte med 5 %, til 9.081 mill. kroner.

Fremgangen var i hovedsak relatert til vekst innenfor Orklas merkevarevirksomhet. Omsetnings­veksten var drevet av Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Foods. Orkla Food Ingredients hadde organisk tilbakegang i kvartalet, primært som følge av prisnedgang på mandler og smørblandinger.

Orklas merkevarevirksomhet økte driftsresultatet med 7 %, til 921 mill. kroner. Merkevare-virksomheten hadde en rapportert omsetningsvekst på 6 % og en organisk vekst på 1,6 %.

- For 12. kvartal på rad kan vi vise til organisk salgsvekst i markedet, preget av sterk internasjonal konkurranse. Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende. Jeg er tilfreds med at vi denne gangen kan vise til en vekst som er noe større enn markedsveksten, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Hittil i år er det gjort en rekke tiltak for å styrke konkurransekraften til Orklas merkevare­virksomhet. 500 mill. kroner skal investeres i ny teknologi og effektivisering av pizza­produksjonen på Stranda (Norge). Orkla Food Ingredients har styrket sine posisjoner innen iskrem- og bakeriingredienser som følge av kjøp av tre salgs- og distribusjonsselskaper, i Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Orklas virksomheter i Finland innen matvarer, sjokolade og snacks er samlet i ett selskap under en felles ledelse. Det er besluttet å gå ut av majonesbaserte salater i Norge, legge ned marsipan­produksjonen i Italia og flytte sjokoladeproduksjonen i Latvia til nye lokaler.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 5 %, til 485 mill. kroner. Sapas resultat økte med 49 %, og Orklas andel utgjorde 312 mill. kroner. Fremgangen i Sapa skyldtes i hovedsak økt inntjening fra en høyere andel av salg fra videreforedlede produkter samt kontinuerlige interne forbedringer.

Hydro Power økte drifts­resultatet med 23 %, til 54 mill. kroner. Økningen skyldtes i hovedsak høyere kraftpriser, mens produksjonsvolumet ble noe lavere.  

Orklas resultat før skatt økte med 4 %, til 1.295 mill. kroner. 

Orkla ASA
Oslo, 9. mai 2017

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. Denne opplysningen er informasjons­pliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.  

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12