Orkla ASA – Utstedelse av nye obligasjonslån

Report this content

Det vises til børsmelding den 6. september 2021. Orkla ASA har i dag plassert NOK 1.250 millioner i nye senior usikrede obligasjonslån fordelt på to ulike transjer:

  • NOK 1.000 millioner i et 5,7 års lån som er plassert i markedet med kupong på 3m Nibor + 0,62 % p.a. I tillegg vil Orkla utstede NOK 500 millioner som en egenbeholding, slik at totalt utstedt volum blir på NOK 1.500 millioner.
  • NOK 250 millioner i et 7,7 års lån som er plassert i markedet med kupong på 2,20 % p.a. I tillegg vil Orkla utstede NOK 1.250 millioner som egenbeholding, slik at totalt utstedt volum blir på NOK 1.500 millioner.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank, DNB Markets og Nordea var tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.

 

Orkla ASA

Oslo, 7. september 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner