Orkla ASA – Vellykket plassering av nye grønne obligasjonslån

Report this content

Det vises til børsmelding den 25. mai 2021. Orkla ASA har i dag plassert NOK 1.500 millioner i nye usikrede grønne obligasjonslån fordelt på to ulike transjer:

  • NOK 1.000 millioner i et 7 års lån som er plassert i markedet med kupong på 3m Nibor + 0,62 % p.a. I tillegg vil Orkla utstede NOK 500 millioner som en egenbeholding, slik at totalt utstedt volum blir på NOK 1.500 millioner.
  • NOK 500 millioner i et 10 års lån som er plassert i markedet med kupong på 2,4425 % p.a. I tillegg vil Orkla utstede NOK 1.000 millioner som egenbeholding, slik at totalt utstedt volum blir på NOK 1.500 millioner.
 

Formålet med obligasjonsfinansieringen er å finansiere og refinansiere grønne prosjekter som er beskrevet i Orkla sitt grønne rammeverk.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

 

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og SEB var tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.  

SEB har vært rådgiver for etableringen av det grønne rammeverket.

 

Orkla ASA

Oslo, 27. mai 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner