Orkla har gjennomført milliardkjøp innen indisk krydder og matvarer

Report this content

Orkla har gjennomført kjøpet av 67,82 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited («Eastern»). Kjøpet skjer gjennom MTR Foods Private Limited («MTR Foods»). Kjøpesummen verdsetter Eastern samlet sett til ca. 2,4 mrd. kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Orkla vil med dette kjøpet bli en betydelig arbeidsgiver i India og få mer enn 4.000 ansatte i landet. Virksomheten vil bestå av ni fabrikker i seks delstater som dekker hele det indiske markedet og eksportvirksomheten.

Eastern har vært eid av Meeran-familien (74 prosent) og McCormick Ingredients South East Asia Private Limited (“McCormick”) (26 prosent). Orkla har kjøpt 41,82 prosent fra medlemmer av Meeran-familien og hele eierandelen til McCormick.

I likhet med hva som ble beskrevet i børsmelding av 4. september 2020, vil Eastern bli fusjonert inn i MTR Foods. Etter fusjonen vil Orkla eie 90,01 prosent og brødrene Firoz og Navas Meeran vil til sammen eie 9,99 prosent. Fusjonsprosessen er forventet å ta omtrent 15 måneder.

– Jeg er veldig glad for at oppkjøpet nå er på plass. For Orkla er det viktig å levere på strategien om å styrke vårt fotavtrykk i våre kjerneområder. MTR Foods og Eastern er begge ikoniske indiske merkevarer i et raskt voksende indisk marked. MTR Foods har vært en fantastisk suksesshistorie for Orkla og salgsinntektene er femdoblet siden Orklas inntreden i 2007. Nå ser vi frem til å fortsette reisen i India, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Eastern og MTR Foods har komplementære produkter. Med denne avtalen vil vi nå kunne tilby et bredere utvalg av matvarer til indiske forbrukere, sier konserndirektør Atle Vidar Nagel-Johansen, som leder Orkla Foods og er styreleder i MTR Foods.

– Eastern og MTR Foods har produkter som utfyller hverandre godt. Selskapene har en attraktiv indisk geografisk tilstedeværelse og gode eksportmuligheter. Det indiske matvare- og kryddermarkedet viser tosifret vekst. Vi registrerer at en mer urban livsstil og økt kjøpekraft har positiv langsiktig innvirkning på etterspørselen etter våre produkter, sier Sanjay Sharma, adm. direktør i MTR Foods.

Eastern har syv fabrikker i fire ulike stater i India og ca. 3.000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Edappally i Kochi.

Eastern ble etablert i 1983 av M. E. Meeran. I de siste 12 måneder pr. 30. juni 2020 oppnådde selskapet en omsetning på INR 9,0 mrd. (ca. 1,1 mrd. kroner) og normalisert EBITDA på INR 1,1 mrd. (ca. 129 mill. kroner). Omsetningen har økt med nærmere 8 prosent årlig i perioden 2014-2020. Omtrent halvparten av omsetningen kommer fra Kerala, mens salgsinntekter fra andre stater i India og eksport utgjør den andre halvparten. Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. april 2021.

MTR Foods ble etablert i 1924 og har vært en del av Orkla siden 2007. MTR Foods er anerkjent for god merkevarebygging, stabil ledelse, solid finansiell posisjon, produktivitetsforbedringer samt ledende standarder innen mattrygghet og HMS. I tillegg til god vekst i India er MTR Foods’ produkter nå tilgjengelig i 32 land verden over, hvorav Nord-Amerika, Australia og New Zealand utgjør de største markedene. MTR Foods har to fabrikker som ligger i Bangalore i Karnataka og Pune i Maharashtra og hovedkontor i Bangalore. Virksomheten har 1.018 ansatte, og oppnådde i 2020 en omsetning på INR 9,2 mrd. (ca. 1,2 mrd. kroner).

 

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet i overkant av 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 31. mars 2021

 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner