Orkla kjøper leverandør av bakervarer

Gjennom sitt heleide datterselskap Orkla Foods Danmark A/S har Orkla inngått en avtale om kjøp av 90 prosent av aksjene i Easyfood A/S, en dansk produsent av butikkstekte bakervarer til «out of home»-kanalen.

Stadig flere forbrukere spiser utenfor hjemmet. Basert på denne trenden har Easyfood siden år 2000 etablert seg som en solid leverandør til «out of home»-markedet i Danmark og har en voksende kundebase som blant annet omfatter butikkbakerier, kiosker, kafeer, bensinstasjoner og storhusholdning.

- Easyfood er godt posisjonert i et voksende marked for mat på farten. Orkla har en sterk posisjon i dansk dagligvarehandel, herunder en lang rekke matvarekategorier. Gjennom oppkjøpet av Easyfood styrker vi vår posisjon i «out of home»-markedet samt i kanaler med høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, sier Carsten Hänel, CEO for Orkla Foods Danmark.

- Orkla er Nordens ledende merkevareselskap og vil tilby verdifull kompetanse og støtte i Easyfoods fremtidige vekst. Sammen vil de to selskapene være godt posisjonert for å møte nye forbrukervaner, og jeg ser frem til å være med på reisen videre, sier Flemming Paasch, CEO for Easyfood.

Easyfood har i dag 144 ansatte. Selskapets hovedkontor, lager og produksjonsanlegg ligger i Kolding, Danmark, der virksomheten ble etablert i år 2000. Dagens eiere er Flemming Paasch og Hemming Van, hvorav førstnevnte vil fortsette som CEO og minoritetsaksjonær.

Selskapet hadde en omsetning på 316,1 mill. danske kroner (ca. 415 mill. kroner) siste 12 måneder pr. utgangen av oktober 2018, og en normalisert EBITDA i samme periode på 33,7 mill. danske kroner (ca. 44 mill. kroner). Omsetningen kommer i hovedsak fra Danmark, men selskapet har en økende eksportandel på ca. 14 prosent.

Partene er blitt enige om en kjøpesum som verdsetter selskapet til 330 mill. danske kroner (ca. 433 mill. kroner). Avtalen er betinget av godkjennelse fra danske konkurransemyndigheter.

I forbindelse med transaksjonen har Orkla brukt Plesner som juridisk rådgiver og Deloitte som rådgiver for transaction service. Selgerne har brukt Andersen Partners som juridisk rådgiver, ATRIUM Partners som finansiell rådgiver og EY som rådgiver for transaction service.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkede i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 40 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.000 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 21. desember 2018

Ref.:

CEO Orkla Foods Danmark
Carsten Hänel
Tlf:  +45 50 60 64 26

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Abonner