Orkla kjøper New York Pizza

Report this content

Orkla har inngått avtale om å kjøpe 75 % av aksjene i New York Pizza, som er en av Nederlands ledende pizzakjeder.

New York Pizza solgte i fjor 11,5 millioner pizzaer og hadde total omsetning på 54,7 mill. euro (inkludert pizzadeig-produksjon), som tilsvarer ca. 555 mill. kroner. Siden 2008 har kjeden hatt en gjennomsnittlig årlig salgsvekst på 12 %, som skyldes både organisk vekst og etablering av nye salgssteder.

Orkla har inngått en avtale om å kjøpe 75 % av aksjene i New York Pizza. De nåværende eierne vil eie de resterende aksjene. Transaksjonen verdsetter New York Pizza til 145 mill. euro, som tilsvarer 1,5 milliarder kroner, på gjeldfri basis. I de siste 12 måneder pr. 30. april oppnådde New York Pizza et normalisert driftsresultat (EBITDA) på 12,7 mill. euro (ca 135 mill. kroner). Rapportert driftsresultat var 12,1 mill. euro (ca 128 mill. kroner). Både normalisert og rapportert driftsresultat er i henhold til lokal hollandsk regnskapsstandard (GAAP).

New York Pizza har nå 232 franchisedrevne utsalgssteder, hvorav 229 i Nederland der kjeden har en sterk nummer to-posisjon i markedet. Ved årsskiftet åpnet New York Pizza sitt første utsalgssted i Belgia i byen Leuven og planlegger å åpne 5 nye utsalgssteder i Belgia i år. I tillegg er det åpnet to utsalgssteder i Köln i Tyskland.

– Vi er begeistret over å få denne avtalen i havn. New York Pizza er et godt drevet selskap med dyktig ledelse og en velfungerende franchise-modell. Oppkjøpet av New York Pizza er i tråd med Orklas strategiske ambisjon om å vokse i «Out of home»-kanalen som har høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Vi er glade for å få Orkla inn på eiersiden i New York Pizza. Orkla blir en viktig partner når vi nå skal vokse videre i Nederland og andre nærliggende markeder, sier adm.direktør Philippe Vorst i New York Pizza.

En viktig bestanddel i driftsmodellen til New York Pizza er pizzadeigprodusenten Euro Pizza Products, som også kjøper inn og distribuerer andre pizzaingredienser og tilbehør til utsalgsstedene. Pizzadeigen, som er av høy kvalitet, eksporteres også til kunder i 18 europeiske land. Den største eksterne kunden er Finlands ledende pizzakjede - Orkla-eide Kotipizza.

New York Pizza har sitt hovedkontor i Amstelveen i Nederland og har i dag 75 ansatte. Virksomheten skal drives som en selvstendig enhet i forretningsområdet Orkla Consumer & Financial Investments, hvor Kotipizza allerede inngår. Kotipizza har i likhet med New York Pizza franchisedrevne utsalgssteder.

– Siden Orkla kjøpte Kotipizza i januar 2019 har denne virksomheten utviklet seg meget bra. Nå vil vi sammen med de lokale lederne vurdere flere muligheter for samarbeid mellom New York Pizza og Kotipizza, sier konserndirektør Kenneth Haavet som er leder av Orkla Consumer & Financial Investments. Haavet blir ny styreleder i New York Pizza. Også adm.direktør Tommi Tervanen i Kotipizza inngår i det nye styret.

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra nederlandske konkurransemyndigheter. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av 3. kvartal 2021.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Selskapet er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har ca. 21.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 28. juni 2021

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: +47 950 75 114

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Kjetil Sørum, Investor Relations Manager i Orkla ASA, 28. juni 2021 kl 08.00 CEST.

Abonner