Orkla med fremgang i et krevende kvartal

Report this content

Orklas merkevarevirksomhet nådde i 1. kvartal 2018 en omsetning på 9,5 milliarder kroner. Det var en omsetningsvekst på 7,5 %, mens den organiske veksten var på 0,1 %. 

Merkevarevirksomhetens driftsresultat (EBIT adj.) økte med 2,3 % til 942 mill. kroner. Fremgangen skyldes hovedsakelig kjøp av selskaper og positive valutaomregningseffekter. 

- Orklas merkevarevirksomhet leverte organisk vekst og fremgang i driftsresultatet i 1. kvartal 2018. Jeg er spesielt glad for at et av våre største selskaper, Orkla Foods Sverige, leverer god organisk vekst. Det er også gledelig å se at vi klarer å opprettholde salgsveksten i Finland, Baltikum og Sentral-Europa, samt i Confectionery & Snacks Sverige. I tillegg fortsetter vi å levere på forbedringsprosjektene våre. 

Det er likevel flere forhold som førte til at kvartalet endte under forventning; påskens plassering bidro til færre salgsdager i de skandinaviske landene, en kald vinter bidro til svakere salg av iskremingredienser og malerverktøy, samt at bortfall av distribusjonsavtalen i Orkla Confectionery & Snacks (Wrigley) har hatt en negativ påvirkning på resultatet, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

I 1. kvartal gjennomførte Orkla kjøpet av svenske Health and Sports Nutrition Group som er strategisk viktig for satsing innen både digitalt salg og helse. Orkla har også i kvartalet gjennomført kjøpet av danske Struer Brød, som produserer frokostblandinger. Dessuten har Orkla investert i den danske pizzarestaurant-kjeden Gorm's.

Resultat fra tilknyttede selskaper endte på 86 mill. kroner, mot tilsvarende 173 mill. kroner i 1. kvartal 2017. Meget svake markeder for skipsbygging, samt kraftig økning i råvarepriser påvirket Jotun negativt. 

Hydro Power økte drifts­resultatet med 9 %, til 59 mill. kroner. Økningen skyldtes i hovedsak høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor, mens produksjonen ble en del lavere.  

Orklas resultat før skatt endte på 886 mill. kroner, mot tilsvarende 983 mill. kroner i samme periode i 2017. 


Orkla ASA
Oslo, 25. april 2018

  

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. Denne opplysningen er informasjons­pliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12