Orkla med sterk resultatvekst

Report this content

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 13,5 % til 1.297 mill. kroner i 1. kvartal. Driftsresultatet for merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, økte med 9,5 %.

Konsernets driftsinntekter endte på 11.503 mill. kroner, som var på nivå med første kvartal 2020. Organisk vekst for merkevarevirksomheten var på 0,5 %, sammenlignet med et meget godt 1. kvartal i fjor.

- Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020. Koronapandemien preget også dette kvartalet. Det var god markedsvekst i dagligvare, men fortsatt lavere aktivitet i Out-of Home-sektoren. Fremtidsutsiktene i de fleste av våre hjemmemarkeder ser nå lysere ut. Når nå vaksineringen er i gang, ser vi frem til ytterligere lettelser i smittevernrestriksjoner i tiden fremover, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

- Oppkjøp vil fortsette å være en viktig del av Orklas vekststrategi fremover og i 1. kvartal har vi gjennomført flere kjøp for å styrke Orklas posisjon i utvalgte kategorier, kanaler og geografier. Jeg er spesielt glad for at oppkjøpet av det indiske selskapet Eastern Condiments nå er gjennomført. I tillegg vil vi med oppkjøpet av NutraQ ta et nytt og viktig steg inn i et voksende marked for helse og velvære. Oppkjøpet vil tilføre oss en ny salgskanal og spennende vekstmuligheter, sier Semlitsch.

I 1. kvartal var det en særlig god resultatfremgang for Orkla Consumer Investments, i hovedsak knyttet til sterk topplinjevekst i markedet for malerutstyr. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang grunnet primært høy markedsvekst i dagligvare. Orkla Food Ingredients hadde også en positiv resultatutvikling, drevet av oppkjøpte selskaper og lavere faste kostnader. Det var tilnærmet flat resultatutvikling i Orkla Care. Orkla Foods opplevde resultatnedgang, hovedsakelig som følge av den betydelige hamstringen som fant sted i mars 2020.

Resultatet fra tilknyttede selskaper økte med 55 % til 331 mill. kroner, noe som i det vesentligste skyldtes god salgsvekst og kostnadskontroll i Jotun. Det var økt salg i Decorative Paints, særlig i Midtøsten, Sørøst-Asia og Skandinavia. Salgsveksten i Powder Coatings og Protective Coatings var også oppløftende. I Marine Coatings fortsatte derimot salget å falle som følge av lavere aktivitet i markedene for nybygg og vedlikehold av skip.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 86 mill. kroner i 1. kvartal mot 39 mill. kroner tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldtes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor, grunnet normalisering av utvekslingskapasitet og ressursforhold.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde minus 143 mill. kroner i 1. kvartal. Det har i perioden blitt kostnadsført 72 mill. kroner knyttet til det pågående ERP-prosjektet.

Orklas resultat før skatt økte med 24 % og endte på 1.434 mill. kroner. Resultat pr. aksje økte med 25 % til 1,15 kroner. Justert resultat pr. aksje økte med 21 % og endte på 1,27 kroner.

I januar gjennomførte Orkla Care, via sitt heleide svenske datterselskap Health and Sports Nutrition Group AB («HSNG»), kjøp av 100 % av aksjene i Proteinfabrikken AS. Ved siden av sine egne produkter selger og distribuerer Proteinfabrikken en rekke andre merker innenfor sportsernæring, matvarer og treningsutstyr, og det meste av salget går til Norge.

Orkla Health inngikk i februar en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i NutraQ 2 AS («NutraQ»), som er en ledende leverandør av abonnementsbaserte helse- og skjønnhetsprodukter i Norden. Kjøpesummen for NutraQ er på 3,1 mrd. kroner på kontant- og gjeldfri basis. Oppkjøpet gir Orkla muligheten til å forsterke sin posisjon i et voksende marked for helse og velvære og vil tilføre Orkla Health ny kompetanse, en ny salgskanal og et større internasjonalt mulighetsrom. Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Orkla gjennomførte i mars kjøpet av 67,82 prosent av aksjene i det indiske selskapet Eastern Condiments Private Limited («Eastern»). Kjøpesummen verdsatte Eastern samlet sett til ca. 2,4 mrd. kroner på kontant- og gjeldfri basis. Eastern vil bli fusjonert inn i MTR Foods, og Orkla vil ha en eierandel på 90,01 prosent. Orkla er med dette kjøpet blitt en betydelig arbeidsgiver i India og har nå mer enn 4.000 ansatte i landet. Den nye enheten vil bestå av ni fabrikker i seks delstater.

Orkla annonserte også i mars oppkjøpet av 80 % av aksjene i det finske selskapet Seagood Oy Fort Deli («Fort Deli»). Fort Deli har en sterk posisjon i det finske HoReCa-markedet og er en etablert leverandør av frossenprodukter, sauser og tilbehør i Finland. Med kjøpet styrker Orkla sin posisjon i et av sine hjemmemarkeder, samt øker eksponeringen mot storhusholdning og Out of Home-markedet. Samme måned kjøpte Orkla virksomheten i det polske salgs- og distribusjonsselskapet Ambasador92, som er ledende innen salg og distribusjon av baker- og konditorvarer.

 

Orkla ASA
Oslo, 29. april 2021

 

 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828


 

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

 

 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12