Orkla satser på tang og tare som råvare

Report this content

Orkla vil utvikle tang og tare som en ny bærekraftig vekstnæring og har etablert selskapet Orkla Ocean. Gjennom det nye selskapet kjøper Orkla en eierandel i råvareprodusenten Arctic Seaweed AS.

Tang og tare er havets regnskog som binder store mengder CO2 og kan være med å løse klimautfordringene. Det kan også være et viktig bidrag til å øke verdens matvareproduksjon. Tang og tare er havets grønnsaker og naturlig rik på gunstige næringsstoffer.

- Det er mange utfordringer knyttet til dagens matvareproduksjon. Vi må i større grad ta i bruk havet som vårt spiskammer og redusere belastningen på jordas ressurser. Norge har store sjøarealer som kan utnyttes til dyrking, og sollys og sjøvann er det eneste som kreves for å få tang og tare til å gro, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

Dyrking og høsting av tang og tare er i dag en liten næring i Norge. Dette er imidlertid råvarer som foruten mat kan ha en rekke anvendelsesområder som emballasje og som ingrediens i hygieneprodukter.

- Vi tror dette er en næring som kan vokse kraftig de neste ti-årene og bidra til det grønne skiftet, sier Freuchen.

Orkla Ocean vil være et kompetansesenter for utvikling, forskning og kommersialisering av tang og tare i det europeiske markedet.

- Tang og tare vil gi Orklas mange dyktige produktutviklere nye muligheter. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid hvor det ligger noen år fram i tid før vi vil se en utstrakt bruk av tang og tare i våre produkter, sier Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean.

Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Selskapet ble etablert i 2016 og har utviklet og patentert en teknologi som nå gradvis settes i drift ved flere anlegg langs Vestlands-kysten. Selskapet har en produksjonsform som lett lar seg oppskalere for å møte økende etterspørsel.

- Vi ønsker å være med å utvikle hele verdikjeden. Derfor går vi inn også i råvareproduksjon. Dette vil styrke vårt arbeid med å utvikle tang og tare som matvare og vi tror det kan være en langsiktig god investering, sier Freuchen, som samtidig understreker at Orkla er åpen for flere investeringer i næringen.

Orkla vil gå inn med to styrerepresentanter i Arctic Seaweed. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesum av aksjeposten.

Bilde: Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean (til venstre) og Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.350 ansatte.

Orkla ASA

Oslo, 28. september 2020

Ref.:

SVP Communications
Dag Olav Stokken
Tlf.: +47 916 65 078

VP Investor Relations
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Abonner

Multimedia

Multimedia