Orkla vil bli blant de fremste i Europa innen plantebasert mat

Report this content

Orkla har som målsetting å bli en av Europas ledende aktører innen alternative proteiner før 2030. Det er bakgrunnen for at konsernet nå oppretter Orkla Alternative Proteins (OAP) som en egen forretningsenhet.

-Vi er bare i begynnelsen av et massivt skifte mot alternative proteinkilder. For Orkla er alternative proteiner et viktig satsingsområde med store vekstmuligheter. Vårt mål er å nå ut til alle med plantebasert mat, og at man skal kunne velge disse produktene uten å inngå kompromiss på smak og konsistens. Vi skal gjøre det enklere å velge sunne og bærekraftige alternativer til kjøtt- og meieriprodukter som en del av det daglige kostholdet, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

FN beregner at omtrent 15 % av verdens CO2 utslipp kan knyttes til dyrehold for matproduksjon, og med dagens veksttakt vil kjøttproduksjonen måtte dobles innen 2050. Det er ikke mulig å dekke dette gapet uten å finne betydelig mer bærekraftige metoder for å produsere proteiner.

Orkla målsetter en sterk vekst i plantebasert mat de kommende årene. De plantebaserte merkene NATURLI’, Anamma, Felix Veggie, Beauvais Veggie og Lecora Green line hadde en samlet omsetning på 869 millioner kroner i 2020 og en vekst på 21 prosent sammenliknet med 2019. Utbredelsen av alternative proteiner i befolkningen er fortsatt lav, og Orkla målsetter kraftig vekst innen området. Innen 2025 har konsernet som mål å nå en omsetning på tre milliarder kroner innenfor plantebasert mat. Målet skal nås ved en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp.

- Arbeidet som er blitt gjort i våre mange forretningsenheter er imponerende. Posisjonene som er oppnådd med NATURLI’ og Anamma inspirerer oss til ny satsing, sier Jaan Ivar Semlitsch.

- Stadig flere forbrukere ønsker seg sunnere og mer bærekraftige alternativer til tradisjonelle kjøtt- og meieriprodukter. Fremskritt innen teknologi gjør at vi vil kunne utvikle nye produkter som er minst like gode på smak, konsistens og ernæringsinnhold. Potensialet i dagens hjemmemarkeder og i nye områder er betydelig, sier Elin Tveito Lidman som i dag er utnevnt til adm. direktør i Orkla Alternative Proteins (OAP).

Elin Tveito Lidman har 14 års erfaring fra ulike Orkla-selskaper. Hun kommer nå fra stillingen som Vice President Strategy i Orkla og før det marketingdirektør i Orkla Home & Personal Care.

Under hennes ledelse skal OAP samarbeide tett med de ulike selskapene i Orkla Food Ingredients og Orkla Foods som i dag utvikler, markedsfører og selger plantebasert mat.

OAP skal sammen med disse selskapene utvikle en helhetlig strategi for alternative proteiner i Orkla og sørge for å styrke konsernets langsiktige konkurransekraft. Det vil fortsatt være fokus på å bygge og utvikle sterke lokale posisjoner, og OAP skal også bidra til økt veksttakt utenfor nåværende hjemmemarkeder.

- Jeg gleder meg til å gå i gang med å rekruttere nøkkelpersoner til OAP-organisasjonen, og til å jobbe tett med alle som bygger virksomheten innen plantebasert i Orkla allerede, sier Tveito Lidman som vil rapportere til Johan Clarin, konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients. Hun vil også ha en rapporteringslinje til Atle Vidar Nagel-Johansen, som er konserndirektør og leder for Orkla Foods. Dagens forretningsenheter vil fortsatt ha resultatansvar for plantebaserte produkter.

- Vi vil fortsette med å bygge og utvikle våre posisjoner i våre hjemmemarkeder. NATURLI’ er allerede markedsleder innenfor plantebasert mat i Danmark og selges i en rekke land. I Sverige har Anamma vært en suksesshistorie siden starten for nesten 20 år siden, og Frankful er et nytt merke som har bærekraft som ledestjerne og fokuserer på plantebasert og klimasmart mat. Med etableringen av OAP ønsker vi å styrke fokus på teknologi og langsiktig utviklingsarbeid, i tillegg til å se på muligheter utenfor dagens hjemmemarkeder, sier Atle Vidar Nagel-Johansen.

- Vi skal bidra til å bedre eksisterende produktportefølje, samtidig som vi skal ha kompetanse til å utvikle neste generasjons alternative proteiner. I tillegg skal det vurderes økt tilstedeværelse i andre deler av verdikjeden. Det er en sterk konkurranse innenfor dette området, med multinasjonale selskaper, store dagligvarekjeder og lokale aktører som satser tungt og investerer betydelige beløp. I tillegg til dyp lokal innsikt i smak og forbrukerpreferanser, vil vi differensiere oss gjennom å satse på teknologi og dyrke partnerskap også med mindre selskaper. Orkla vil gjøre større oppkjøp hvis og når riktige muligheter byr seg, sier Johan Clarin.Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har i overkant av 21.000 ansatte.

 

Orkla ASA
Oslo, 30. april 2021

 

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

SVP Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Abonner

Multimedia

Multimedia